PRIVAATSUSINFO

Meie (Best Idea OÜ) kogume ja töötleme Teie isikuandmeid kui Te:

 • olete meie veebilehel (www.joulugala.ee);
 • olete meie sotsiaalmeediakontol Facebook’is, Instagram’is, Twitter’is; Youttube's;
 • saadate meile e-kirja;
 • ostate pileti, et osaleda meie üritusel;
 • osalete meie üritusel;
 • taotlete juurdepääsu ürituse alale;
 • osalete vabatahtlikuna ürituse korraldamisel.

Isikuandmed on õiguslikult defineeritud kui igasugused andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. Andmeid loetakse isikuandmeteks, kui need võimaldavad luua otsese või kaudse seose andmete ning füüsilise isiku vahel.

 

Isikuandmete töötlemine on isikuandmete või nende kogumitega tehtav igasugune toiming.

 

Teie privaatsuse kaitsmine on meile oluline, mistõttu soovime pakkuda selgust meie isikuandmete töötlemise põhimõtete kohta ning oleme selleks koostanud käesoleva Privaatsusinfo.

 

Best Idea OÜ kasutab Teie isikuandmeid üksnes eesmärkidel, mis on kirja pandud käesolevas Privaatsusinfos ning me ei avalda Teie isikuandmeid ühelegi füüsilisele ega juriidilisele isikule ehk Kolmandatele isikutele, kui käesoleva Privaatsusinfo ptk. 8 ei sätesta teisiti.

 

Isikuandmete kogumine ning töötlemine toimub kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega ja isikuandmete kaitse üldmäärusega, mis annab Teile garantii, et Teie isikuandmeid ei avalikustataks selleks mitteõigustatud isikutele või mitteõigustatud viisil.

 

Best Idea OÜ-l on õigus Privaatsusinfos sätestatud tingimusi ühepoolselt muuta. Uuendatud tingimused avaldatakse meie veebilehel.

 1. Isikuandmed, mida me kogume

Privaatsusinfos sätestatud eesmärkide saavutamiseks on meil vajalik töödelda osa või kõiki järgnevatest isikuandmetest. Täpne töödeldavate isikuandmete koosseis sõltub isikuandmete töötlemise eesmärgist ning võib olla iga juhtumi puhul erinev. Lähtume alati põhimõttest, et töötleme isikuandmeid nii vähe, kui eesmärgi saavutamiseks vajalik:

 • kontaktandmed (ees- ja perekonnanimi; isikukood või sünniaeg; vanus; andmed isikut tõendava dokumendi kohta; telefoninumber; e-maili aadress; elukoha või töökoha aadress; suhtluskeel);
 • andmed selle kohta, millises lauas üritusel osalenu viibis;
 • maksevahendite andmed (pangakaardi number, krediitkaardi number, arveldusarve number);
 • teabevahetus, mh e-kirjavahetus;
 • andmed, mis seonduvad kodulehe külastamisega (nt veebilehe kasutaja brauser ja IP aadress);
 • videod, pildid ja muud meediumid, mis võimaldavad Teid ürituse alal tuvastada;
 • kolmandatelt isikutelt õiguspäraselt saadud isikuandmed;
 • õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmisel kogutud teave;
 1. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus ja eesmärgid

Töötleme Teie isikuandmeid lepingu sõlmimise, täitmise ja täitmise tagamise eesmärgil selleks, et:

 • hallata e-poe tellimusi, toimetada kohale kaupa ja võtta ühendust kampaania võitjaga;
 • töödelda makseid;
 • saata Teie e-posti aadressile ürituse piletid;
 • saata Teie e-posti aadressile teavitusi ürituse kohta, mh teateid liikluskorralduste muudatusest;
 • isikustada piletid ning identifitseerida pileti omanik ja tagada talle juurdepääs ürituse alale;
 • tagada ürituse alal ja selle kõrval viibivate inimeste turvalisus ja tervis;

Töötleme Teie isikuandmeid õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmise eesmärgil selleks, et:

 • tagada raamatupidamiskohustuste ning maksukohustuste täitmine;
 • täita õiguskaitseorgani või muu riigiasutuse seaduslikke korraldusi.

 

Töötleme Teie isikuandmeid ürituse ala lähedal viibivate isikute eluliste huvide kaitsmise eesmärgil selleks, et:

 • takistada SARS-CoV-2 levikut ürituse alal ja selle läheduses viibivate isikute vahel.

 

Töötleme Teie isikuandmeid vastavalt oma õigustatud huvile selleks, et:

 • teavitada ürituse alal või selle lähiümbruses elavaid isikuid liikluskorralduse muudatustest;
 • teha veebikasutusstatistikat, analüüsida veebilehe külastajate käitumist ning kasutuskogemust, et tagada parema teenuse osutamine ning veebilehe ning rakenduste tõrgeteta toimimine;
 • üritusest tehtud fotode või videode kaudu meie üritust turundada;
 • nõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.

 

Best Idea OÜ õigustatud huvideks on tagada ürituse alal viibivate isikute turvalisus; inimeste turvaline liikumine läbi ürituse ala oma koju ja töökohta; meie veebilehel parema kasutuskogemuse pakkumine; meie ürituse turundamine ning õiguslike nõuete täitmise tagamine. Kogume ja töötleme isikuandmeid nii vähe kui õigustatud huvide tagamiseks vajalik, et tagada isikuandmete töötlemise proportsionaalsus. Täiendavat infot õigustatud huvi kujunemise ja tasakaalustamise osas on võimalik saada pöördudes meie poole e-kirja teel: info@sakusuurhall.ee.

Muul eesmärgil võime isikuandmeid töödelda üksnes juhul, kui olete andnud selleks eelneva nõusoleku.

 1. Küpsised

Veebisaidi nõuetekohaseks toimimiseks salvestab Best Idea OÜ mõnikord kasutaja seadmesse väikseid andmefaile – nn küpsiseid. Küpsis on väike tekstifail, mille veebisait salvestab kasutaja arvutisse või mobiilseadmesse, kui kasutaja külastab meie veebisaiti. See võimaldab veebisaidil jätta meelde kasutaja toimingud ja eelistused (näiteks kasutajanimi, keel, ostukorvi sisu ning muud eelistused kuvamisel) teatud ajavahemikuks. Nii ei pea kasutaja neid iga kord uuesti sisestama, kui saidile tagasi tuleb või lehekülgi sirvib. Kasutatavate küpsiste hulgas on kohustuslikud küpsised, mis on vajalikud veebilehe toimimise tagamiseks. Lisaks kasutame küpsiseid, mis ei ole otseselt vajalikud veebisaidi toimimiseks, kuid mis tagavad veebilehe kasutajale parema sirvimiskogemuse. Best Idea OÜ kasutab küpsiseid ja küpsistele sarnaseid vahendeid teenuse pakkumiseks ja teenuse kvaliteedi täiustamiseks ning kasutajakogemuste parandamiseks. Best Idea OÜ leheküljed kasutavad küpsiseid:

 •     sisu ja reklaamide isikupärastamiseks,
 •     sotsiaalmeediafunktsioonide pakkumiseks ning
 •     veebiliikluse analüüsimiseks.

Küpsiseid võivad kasutada ka kolmandad osapooled, kelle teenuseid Best Idea OÜ kasutab (nt sotsiaalmeedia platvormid Facebook’is, Instagram’is, Twitter’is, kus Best Idea OÜ-l on konto).

Küpsistest saate loobuda igal ajal, muutes kasutatava seadme veebilehitseja seadistusi ja kustutades salvestatud küpsised. Juhised, kuidas küpsiste kasutamisest erinevates sagedamini kasutatavates brauserites loobuda, on leitavad siin: https://www.cookielawinfo.com/ways-to-block-cookies-in-different-browsers/

Kasutaja peab olema teadlik, et teatud funktsioone saab pakkuda vaid küpsiseid kasutades ja kui kasutaja otsustab küpsistest loobuda, ei pruugi need funktsioonid kasutajale kättesaadavad olla.

 1. Google teenused

Best Idea OÜ võib kasutada Google Analytics´it, veebianalüüsi teenust, mida pakub Google, Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”). Google Analytics kasutab küpsiseid, faile, mis salvestatakse kasutaja arvutisse, et analüüsida, kuidas kasutaja veebilehte kasutab. Küpsistega loodud teave kasutaja poolt veebilehe kasutamise kohta edastatakse tavaliselt Google serverisse USA-s ja salvestatakse seal. Et teenusepakkuja on aktiveerinud IP-anonümiseerimise, lühendab Google kasutaja IP-aadressi (Euroopa Liidu või teiste Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikide puhul). Best IDea OÜ soovil hakkab Google teavet kasutama, et analüüsida kasutaja tegevust ja koostada raporteid koduleheküljel toimuva kohta. Kasutaja saab küpsiste salvestamise kasutaja arvutisse veebilehitseja sätetega keelata, kuid sel juhul ei saa kasutaja kodulehekülje kõiki funktsioone täies ulatuses kasutada.

Lisaks on kasutajal võimalik küpsistel keelata veebisaidi kasutamise kohta kogutud andmete (sh IP-aadress) edastamist Google’ile ja nende andmete edasist töötlemist Google’i serverites. Selleks peab kasutaja järgmiselt veebisaidilt vastava veebilehitseja lisa alla laadima ja selle installeerima: tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Google Analytics säilitab küpsiste, kasutaja identifikaatorite (nt kasutaja-ID) ja reklaamide identifikaatorid (nt DoubleClicki küpsised, Androidi reklaamiidentifikaator, Apple'i reklaamiidentifikaator) 26 kuud.

Best Idea OÜ võib näidata koduleheküljel kolmandate osapoolte vahendusel reklaame. Google kasutab DART küpsiseid, et näidata kasutajale reklaame, mis on kasutajale asjakohased ning, et parandada kampaania tulemuslikkuse aruandlust ja vältida nende reklaamide näitamist, mida kasutaja on juba näinud. Kasutajad võivad loobuda huvipõhiste reklaamide näitamisest, külastades Google reklaamiseadete lehekülge:

 • Minge lehele http://www.google.com/settings/ads/anonymous.
 • Nihutage "Teie huvidel põhinevad reklaamid" asendise "VÄLJAS"
 • Kinnitage oma valik.

Lisainfot reklaamide kohta leiate aadressilt: http://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Best Idea OÜ võib kasutada Google Adsense’i. Google Adsense võrgustikku kasutavad kolmanda osapoole reklaamivõrgustikud kasutavad tehnoloogiat, mis saadab reklaamid ja lingid otse kasutaja veebilehitsejasse. Neile edastatakse kasutaja IP-aadress. Kolmandate osapoolte reklaamivõrgustikud kasutavad ka teisi tehnoloogiad (näiteks küpsised, javascriptid), et mõõta reklaamide efektiivsust ja neid personaliseerida. Best Idea OÜ-l puudub juurdepääs või kontroll nende küpsiste üle, mida kasutavad kolmanda osapoole reklaamijad. Kasutaja peaks konsulteerima kolmanda osapoolte reklaamijatega, et saada lisainfot nende privaatsuspoliitika kohta, kuidas teatud juhtudel mitte edastada oma informatsiooni neile. Kui kasutaja soovib küpsiseid blokeerida, saab seda teha läbi veebilehitseja seadete. Rohkem infot küpsiste seadistamiseks leiab kasutaja enda poolt kasutatava veebilehitseja kodulehelt.

 1. SmartAD

Best Idea OÜ võib kasutada SmartAD reklaamivõrgustikku. SmartAD kasutab serving.bepolite.eu küpsiseid, javascripti ja veebilehitseja sätteid (User Agent String, ekraani suurus), et näidata kasutajale reklaame, mis on kasutajale asjakohased ning, et parandada kampaania tulemuslikkuse aruandlust ja vältida nende reklaamide näitamist, mida kasutaja on juba näinud. Kui kasutaja soovib küpsiseid blokeerida, saab seda teha läbi veebilehitseja seadete. Rohkem infot küpsiste seadistamiseks leiab kasutaja enda poolt kasutatava veebilehitseja kodulehelt.

 1. Facebook

Best Idea OÜ koduleheküljel võivad olla integreeritud Facebooki lisandmoodulid (1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA) „Meeldib” ja „Jaga”. Facebooki lisandmoodulitest ülevaate saamiseks külasta Facebooki kodulehekülge developers.facebook.com/docs/plugins/. Kui kasutaja külastab Best Idea OÜ  kodulehekülge luuakse kasutaja veebilehitseja ja Facebooki serveri vahel otsene side, kasutades neid lisandmooduleid, mille kaudu saab Facebook teavet, et kasutajal on oma IP-aadressilt ligipääs Teenusepakkuja koduleheküljele. Kui kasutaja on Facebooki sisse logitud ja vajutab „Meeldib” või „Jaga” nuppe, saab kasutaja linkida Best Idea OÜ kodulehekülje sisu oma Facebooki profiilile. Best Idea OÜ ei saa mingit teavet ülekantud andmete kohta ega selle kasutamise kohta Facebooki poolt. Enam teavet leiab, kui tutvuda Facebooki privaatsuspoliitikaga: www.facebook.com/about/privacy/. Kui kasutaja ei soovi, et kasutaja Facebooki kontol kajastuks Best Idea OÜ lehe külastamine, peab kasutaja logima Facebookist välja. 

 1. Otseturustusteated

E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui olete andnud selleks vastava nõusoleku. Kui Te ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega. Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil on Teil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel. Vastav teave tuleb esitada selgelt ja eraldi igasugusest muust teabest.

 1. Isikuandmete töötlemine

Isikuandmete avalikustamine ja edastamine. Avalikustame ja edastame isikuandmeid üksnes järgnevatel juhtudel ning vastava õigusliku aluse olemasolul, mh kehtiva lepinguga volitatud töötlejatele. Teenuste osutamisel ning lepingu täitmisel võib Best Idea OÜ kasutada Kolmandaid isikuid, kes osalevad töötlemise eesmärkide täitmisel, sh makseteenuse pakkujaid, transpordiettevõtteid, tervishoiuteenuse osutajaid. Teenuse osutamiseks ja selle kvaliteedi tagamiseks võib olla vajalik isikuandmete edastamine e-posti teenuse pakkujale, IT-teenuse osutajale, serveriteenuse pakkujale, tarkvara ja tarkvara teenuse pakkujale. Kolmandad isikud on kohustatud järgima meie Privaatsusinfot. Seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks võib toimuda isikuandmete avalikustamine ja edastamine sellistele asutustele, kellel on õigus isikuandmete avalikustamist ja edastamist nõuda ning meil kohustus andmed avalikustada ja edastada. Enda õiguste kaitseks on meil õigus edastada isikuandmeid õigusabi osutajale, audiitoritele ja võlgade sissenõudmise teenust osutavatele isikutele. Ürituse ajal inimeste ohutuse ja turvalisuse tagamisel teeb Best Idea OÜ koostööd mh Terviseameti ja Politsei- ja Piirivalveametiga, mistõttu on meil sellel eesmärgil õigus edastada neile Teie isikuandmeid. SARS-CoV-2 leviku tõkestamiseks ürituse alal ja selle läheduses viibivate isikute vahel võime edastada meeskonnaliikmete isikuandmeid SYNLAB Eesti OÜ-le, kellega on sõlmitud isikuandmete töötlemise leping.

Isikuandmete turvalisus. Best Idea OÜ kasutab kõiki mõistlikke haldus-, tehnilisi- ja organisatoorseid meetmeid, et hoida ära õigustamatu või ebaseaduslik juurdepääs isikuandmetele või selline töötlemine või isikuandmete hävimine, juhuslik kadumine ning avalikustamine. Juhul, kui Teie isikuandmeid jagatakse Kolmandate isikutega, peavad ka nemad kasutama kõiki mõistlikke haldus-, tehnilisi- ja organisatoorseid meetmeid, et kaitsta Teie isikuandmeid. Osa küpsiste kasutamisel kogutud andmeid edastatakse Google Analytics kaudu Ameerika Ühendriikidesse. Isikuandmete edastamisel Ameerika Ühendriikidesse on tagatud isikuandmete kaitse järgides isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 46 lg 2 meetmeid seeläbi, et Google teenuste üldtingimused tuginevad Euroopa Komisjoni standardsetele andmekaitseklauslitele.   

Kui isikuandmetega seondub rikkumine, mis kujutab endast tõenäoliselt ohtu Teie õigustele ja vabadustele, teavitame sellest 72 tunni jooksul rikkumisest teada saamisest Andmekaitse Inspektsiooni ning viivitamata Teid, kui kohalduv õigus ei sätesta teisiti.

Isikuandmete säilitamine. Säilitame Teie isikuandmeid senikaua, kuni see on vajalik Privaatsusinfos kirjeldatud eesmärkide täitmiseks. Pileti ostnud isikutele väljastatud arved, ürituse korraldamiseks sõlmitud teenuse osutamise lepinguid ning neis sisalduvad andmeid säilitatakse kuni seitse aastat alates tehingu tegemisest või teenuse osutamise lõpetamisest kooskõlas raamatupidamisele kehtestatud nõuetega. Ürituse alale juurdepääsu taotlenud isikute isikuandmeid säilitatakse kuni ürituse toimumise lõpuni. Andmeid selle kohta, millisel pealtvaatamisalal konkreetne pealtvaataja viibis, säilitatakse kuni kaks kuud alates ürituse lõppemisest. Meeskonnaliikmete (sh tiimid, võistlejad, meedia, külalised) registreerimislehel nõutud andmeid säilitatakse kuni kaks kuud alates ürituse lõppemisest. Säilitame Teie andmeid vajadusel meie õiguste kaitseks arvestades seaduses sätestatud aegumistähtaegasid, mis on tsiviilnõuete puhul üldjuhul kolm aastat. Isikuandmete säilitamise tähtaja möödumisel Teie andmed kustutatakse.

 1. Andmesubjekti õigused

Isikuandmetega tutvumine. Kui Teil on küsimusi või ettepanekuid, mis seonduvad Teie isikuandmete töötlemisega, siis on Teil õigus taotleda informatsiooni enda kohta kogutud isikuandmete ning nende töötlemise kohta, kui on tõendatud Teie isikusamasus. Me võimaldame Teile juurdepääsu Teie kohta kogutud isikuandmetele, mida me töötleme ning nende andmete allikale. Teil on võimalik meie poole pöörduda e-kirja teel: info@sakusuurhall.ee.

Isikuandmete parandamine ja kustutamine. Teil on õigus, et Teie isikuandmeid parandataks, kustutataks või muudetaks, et parandada ebatäpsusi juhul, kui isikuandmed on ebatäielikud või valed või neid töödeldakse õigusvastasel moel. Nimetatud õiguste kasutamise eest Teilt tasu ei võeta. Teil on õigus nõuda, et andmed, mis ei vasta tõele või mis ei ole asjakohased, kustutataks. Teil on õigus, et teie isikuandmed kustutataks viivitamata ja tasuta juhul kui õigusaktid ei näe ette isikuandmete säilitamise kohustust. Eelnimetatud nõuete esitamiseks on Teil võimalik meiega ühendust võtta e-kirja teel.

Kustutamine on peamiselt seotud andmete nähtavusega ning sellega kaasneb võimalus, et kustutatavaid isikuandmeid säilitatakse ajutiselt. Best Idea OÜ võtab kasutusele kõik mõistlikud meetmed, et kustutada Teie isikuandmed nii täielikult ja ulatuslikult kui võimalik. Juhul, kui Te kasutate oma õigust isikuandmete kustutamiseks, kaotab Teie pilet kehtivuse ning Teil ei ole õigust saada kehtivuse kaotamise eest hüvitist või makstud raha tagasi, sõltumata sellest, kas üritus on juba toimunud või toimub alles tulevikus.

Nõusoleku tagasivõtmine. Kui isikundmete töötlemine toimub Teie nõusoleku alusel, siis on Teil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest meid e-kirja teel. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta varasemalt tehtud töötlemistoiminguid.

Ülekandmine. Teil on õigus nõuda, et Teie kohta kogutud isikuandmed edastataks Teile struktureeritud kujul.

Õigus keelduda ning piirata töötlemist. Teil on õigus igal ajal esitada vastuväide oma isikuandmete töötlemisele ning nõuda, et Teie isikuandmete töötlemist piirataks.

 1. Kontakt ja õiguste kaitse

Isikuandmete töötlemisega seonduvate küsimuste korral pöörduge meie kui vastutava töötleja poole:

Best Idea OÜ (registrikood 10955220)

Toompuiestee 37, Tallinn, Harjumaa

tel +372 660 0221

e-post:  info@sakusuurhall.ee.

 

Lisaks võite pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole (info@aki.ee; tel 627 4135).